Pojištění totální škody u starších vozů – alternativa havarijního pojištění.

Totálka je nové pojištění, které máme v nabídce

Kooperativa jako jediná na trhu pojistí i starší vozidla na riziko velké škody, a to za zlomek ceny běžného havarijního pojištění.

Pojistná událost je bez spoluúčasti klienta a bez vlivu na bonus (vhodné jako alternativa pro klienty kteří vzhledem ke stáří svého vozu již ukončily plnohodnotné havarijní pojištění).

 

Druh pojištění: doplňkové havarijní pojištění k povinnému ručení

Předmět pojištění: osobní a užitková vozidla do 3,5 t, stará 8 – 15 let při vstupu do pojištění

Provozovatel: fyzická osoba , nebo fyzická osoba podnikající

Trvání a zánik pojištění: sjednává se na dobu určitou, na 3 roky. Zaniká ukončením hlavního pojištění (POV), nebo v případě totálního poškození vozidla

Spoluúčast: bez spoluúčasti

Systém bonus: neuplatňuje se

Pojistné plnění

V případě totálního poškození nebo odcizení vozidla vyplatíme celou částku, za kterou si klient pořídí auto shodné výbavy, stáří a opotřebení (obvyklá cena), v případě totálního poškození sníženou o hodnotu využitelných zbytků. Pojistné plnění je omezeno ročním limitem pojistného plnění.

V případě parciálního (částečného) poškození

Pojistné plnění poskytneme, pokud náklady na opravu přesáhnou stanovenou dolní hranici parciální škody. Pojistné plnění je omezeno ročním limitem pojistného plnění. Náklady na opravu stanovujeme rozpočtem.

Příklad

Škoda Octavia II – 1.9 TDI 77kW, 12/2005, 222 000 km. Cena cca 130 000 Kč.

Klient si sjednal variantu pojištění A1.

V případě odcizení nebo totálního poškození vozidla:

  • vyplatíme celou částku, za kterou můžete pořídit auto shodné výbavy, stáří a opotřebení (obvyklá cena), v případě totálního poškození sníženou o hodnotu využitelných zbytků.

Pokud hodnota vozidla je v době pojistné události již nižší než je dolní hranice parciální škody, potom jsou likvidní pouze škody totální.

V případě parciálního poškození vozidla:

  • pokud rozpočet nákladů na opravu přesáhne 75 000 Kč, například když náklady na opravu činí 90 000 Kč, vyplatíme 90 000 Kč mínus hodnotu využitelných zbytků. Za rok pak maximálně vyplatíme 150 000 Kč

 

 

Pojištění přerušení provozu pro živnostníky

Pojištění přerušení provozu je velmi zajímavá možnost, jak si zajistit příjem i v době, kdy jako živnostník nemůžete pracovat a vykonávat své povolání.

Živnostníci a drobní podnikatelé patří do skupiny lidí, kteří raději nemarodí a to i v případě, že by opravdu měli ležet a na celou práci se vyprdnout. Jenomže to dost často nejde. Musejí totiž platit faktury a složenky i v okamžiku, kdy jsou nemocní. Nikdo jim zadarmo nic nedá. Proto si tento luxus dovolí jen málokdo a oni raději makají až do úmoru, protože platit se musí.

Pokud jste se našli v předchozím textu, tak možná oceníte informaci o tom, jak si zajistit svůj příjem jako živnostník i v době, kdy nemůžete pracovat (z důvodu nemoci či úrazu).

Jak je pojištění nákladné?

Cena pojištění se kalkuluje dle délky krytí 1 měsíc až 12 měsíců, spoluúčasti a limitu. Cenu vám rád spočítám na dotaz.

Co pojištění kryje?

Pojištění kryje ušlý zisk a stálé náklady pro případ nemoci nebo úrazu.

Jak si pojištění sjednám?

Pojištění si můžete sjednat přímo u mne. Pro více informací mne neváhejte kontaktovat.

Nadace Kooperativa

Nezapomínáme se dívat kolem nás a pomáhat, kde je potřeba.

Nadaci pojišťovny Kooperativa jsme založili v roce 2013. A hned od počátku jsme pod její dobročinná křídla svěřili veškeré aktivity, kterými naše pojišťovna podporovala společensky odpovědné projekty.

Projekty, které Nadace Kooperativa realizuje, jsou zacílené na dlouhodobé zlepšování kvality života v zemi, kde již více než 25 let úspěšně podniká její zřizovatel, tedy pojišťovna Kooperativa.

Galerie a sbírka umění Kooperativy

Aktivně zhodnocujeme a rozvíjíme sbírku umění Kooperativy a pořádáme tematické výstavy jak z vlastní sbírky, tak i vybraných autorů. Galerii Kooperativy najdete v Pobřežní ulici 665/21, Praha 8. Vstup do galerie je zdarma, otevřeno je pondělí až pátek, 10:00–18:00. O aktuální výstavě se více dozvíte na stránce věnované galerii.

Česká rodina žije

Kooperativa a díky tomu i Nadace Kooperativy je o rodině a rodinných hodnotách. Proto jsme se rozhodli podívat se v letech 2015 a 2016 české rodině na zoubek, zjistit jaká je, jak žije a jaké jsou vlastně její každodenní potřeby.

Chceme tak přinést odpovědi na zajímavé otázky o české rodině. Chceme najít atraktivní témata, ke kterým vypíšeme v Nadaci Kooperativa veřejná grantová řízení s jednoznačným cílem – zlepšit situaci tam, kde jsme díky projektu Česká rodina žije odhalili kritická místa českých rodin.

Zároveň dáváme odborné veřejnosti, studentům, sociologům k dispozici kompletní výzkumné zprávy i detailní zjištění, která se nám podařilo v rámci série výzkumů získat.

Více o projektu na www.ceskarodinazije.cz

Pomocné tlapky, o.p.s.

Dlouhodobě spolupracujeme s OPS, která vychovává a cvičí asistenční psy, na jejichž pořízení hendikepovaní klienti nezískají příspěvek od státu.

Hamzova léčebna

Zde podporujeme hipoterapeutické centrum, kde probíhá rehabilitace spojená s jízdou na koni. Podobně jako u Pomocných tlapek ani zde nejsou provoz a rehabilitační hipoterapeutické pobyty hrazené státem.

Den pro lepší život

Dobrovolnické dny zaměstnanců Kooperativy věnované práci v neziskových organizacích.

Strom pro lepší život

Splněná vánoční přání klientů neziskových organizací zaměstnanci Kooperativy.

Materiální sbírka

Pravidelným sběrem ošacení a dalších užitečných věcí, které již u zaměstnanců Kooperativy dosloužily, podporujeme neziskové organizace pečující o potřebné.

Pomáhejte s námi

Líbí se vám projekty, které Nadace Kooperativy dělá, a chtěli byste je podpořit? Můžete přispět libovolnou částkou na účet Nadace:

  • číslo účtu 5520312/0800
  • konstantní symbol 0558
  • variabilní symbol 33333

Výroční zpráva nadace za rok 2016.