Klientský servis

VŽDY PRACUJI VE VÁŠ PROSPĚCH

Nejdůležitější a nejočekávanější služba, kterou poskytuji je servis. Klientský servis je často zmiňovaný termín, ale často se stává, že zůstane jen u slibů. Znáte to – osloví vás poradce a začne slibovat, jak tohle, jak támhleto, všechno bude… ale v okamžiku, kdy dojde na pojistnou událost najednou zmizí a nebere telefon atd…
Pro mne je SERVIS zásadní služba, kterou svým klientům poskytuji. Každý můj klient má nárok na BEZPLATNÝ servis, který spočívá v poskytování informací, úprav pojistných smluv, pomoci při škodných událostech a to kdekoliv na území ČR.

Co je zahrnuto v servisu:

 1. pomoc při nastavení a optimalizaci pojistné smlouvy
 2. udržování smlouvy v aktuálním stavu
 3. konzultace – rozbor možných rizik
 4. poradenství
 5. nezávazné kalkulace
 6. pomoc při hlášení škody

Co můžete očekávat a požadovat:

 • jsem 100% flexibilní – snažím se vždy vycházet vstříc a přizpůsobit svůj čas vám
 • jsem 100% diskrétní – vše je pouze mezi námi
 • poskytuji 100% individuální přístup a servis – každému poskytuji takový přístup, jaký vyžaduje
 • mám možnost sjednání všech potřebných druhů pojištění – jsem schopen pojistit téměř všechna rizika
 • pojištění můžeme sjednat u vás v kanceláři, doma nebo v naší kanceláři nebo na jiném místě dle dohody
 • zajistím vám všechny dostupné slevy na pojistném při zachování kvalitního pojištění – pojištění by se nemělo sjednávat jen dle ceny. Vždy je důležité vyvážit poměr mezi cenou za jednotlivá rizika, rozsah výluk a přidanou hodnotou poskytnutou vlastním poradcem a dostupností služby.

Správné nastavení a aktuálnost pojistné smlouvy je zcela podstatný pro bezproblémovou likvidaci případné škody. Až dojde tzv. na „lámání chleba“ – okamžik, kdy dojde k pojistné události, pak se ukáže, jak moc kvalitní je pojištění, které si platíte a pojišťovák se kterým spolupracujete. Protože velmi často dochází k tomu, že máte něco pojištěno, platíte, pak dojde ke škodě a pojišťovna (likvidátor) vám oznámí, že bohužel, ale… věc byla podpojištěná (pojištění nebylo aktuální, pojištěná věc má jinou hodnotu v čase), událost není likvidní, protože ji vaše smlouva nekryje atd…

Udržovat pojištění v aktuálním stavu je na odpovědnosti každého pojistníka. Aktuální smlouva a správný rozsah minimalizuje odmítnutí plnění ze strany pojišťovny.