Majetkové a odpovědnostní pojištění podnikatelů, jednatelů a firem.

Podnikáte? Spolupracujte s námi, vyplatí se vám to. Získejte VIP sazby za pojištění. Nabídneme vám i nestandardní a nadlimitní řešení.

 
Pojišťujeme všechny obory činnosti!
 
Podnikání je sama o sobě dost riziková záležitost – firma a její vedení má odpovědnost za své zaměstnance, majetek, za své výrobky a služby. Orientovat se dnes v nepřeberném množství pojistných produktů je poměrně náročná záležitost. Je proto rozumné spolupracovat s někým, kdo ví co dělá.

V podnikání jako v životě platí, že co se může pokazit se pokazí. Má práce spočívá v tom, že vám pomohu kvalitně zajistit známá a reálná rizika spojená s vaším podnikáním. Přidaná hodnota spočívá zejména v poskytnutých radách a následném servisu – hlášení pojistných událostí a udržování optimálního nastavení pojistných smluv a jejich aktuálnost. Správné nastavení a aktuálnost pojistné smlouvy je zcela zásadní pro bezproblémovou likvidaci případné škody.

Naše pojištění je velice vhodné a často sjednávané hlavně v těchto oborech podnikání – výrobní závody, řemeslné práce, obchody, služby, pojištění bytových domů a ordinací.

Pokud vám záleží na kvalitě pojištění (tzn. správné nastavení pojistných částek, rozsah pojištění, následný servis), pak jsem tady pro vás. Kontaktujte mne a já vám nabídnu takový servis a služby, které očekáváte. Pracuji systémem ANALÝZA – NÁVRH ŘEŠENÍ – REALIZACE – SERVIS.

Konzultace je vždy zdarma, stejně jako vytvoření nabídky a následný servis kdykoliv budete potřebovat.

Vyřeším vaše požadavky v těchto oblastech:

 • rozbor stávajícího stavu (porovnání stávajícího pojištění s aktuálním stavem majetku a odpovědnosti společnosti)
 • pojištění majetku (budov – vlastních nebo v nájmu, zásob, vlastního vybavení a stavebních součástí, dokumentace, skel, strojního vybavení, nářadí)
 • pojištění odpovědnosti firmy
 • pojištění odpovědnosti managementu
 • pojištění odpovědnosti členů výboru
 • přerušení provozu
 • zpronevěra
 • pojištění přepravovaných věcí
 • strojní pojištění
 • pojištění EET
 • hromadné pojištění vozového parku
 • skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců
 • skupinové úrazové pojištění
 • zaměstnanecké benefity