Charakter odpovědnosti manažera

Jako manažer máte odpovědnost – pojistěte si svá chybná rozhodnutí.

  • objektivní – bez ohledu na zavinění („za výsledek“)
  • osobní, neomezená – ručíte celým majetkem, do plné výše újmy
  • solidární – odpovídáte společně a nerozdílně, poškozený může nárokovat celou újmu po kterémkoli z členů kolektivního orgánu (následně se musíte vypořádat mezi sebou)
  • důkazní břemeno nesou členové orgánu – abyste se zprostili
  • odpovědnosti – musíte prokázat, že jste jednali s „péčí řádného hospodáře“ , není možné ji smluvně omezit