Portfolio Tag: pojištění řemesla

Pojištění řemesel

Co vám pojistíme

Nemovité objekty

 • budovy, ostatní stavby a jednotky
 • stavební úpravy v pronajatých prostorách

Movité předměty – vybavení firmy

 • nábytek a další provozní zařízení
 • zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing
 • věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti
 • dokumentaci, software
 • finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod.
 • cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod.
 • věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty

Skla

 • okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod.
 • skleněné stavební součásti, vitríny
 • světelné reklamy

Odpovědnost za:

 • újmu vyplývající z provozu...
Read more